Máme otevřenoPo - Pá 8-20, So, Ne 12 - 18

Nebaví Vás žehlení a praní? Nebo toho máte moc? Tak to jste u nás správně!

Firemním zákazníkům rádi zašleme nabídku na míru.

Jsme sociální podnik, který zaměstnává osoby s nejrůznějším zdravotním a sociálním znevýhodněním. Naši rodinnou firmu jsme založili v roce 2022. V září 2022 jsme začínali se 4 zaměstnanci a nyní dáváme práci 20-ti zaměstnancům. Naplňujeme principy sociálního podnikání.
Hlásíme se k sociálnímu podnikání a naplňujeme jeho principy. Tento společenský cíl je zakotven ve společenské smlouvě, která je dostupná na portálu www.justice.cz ve sbírce listin.
Naším krédem je kvalitně odvedená práce a vstřícný přístup k zákazníkům spojený
s přizpůsobením provozu zdravotním omezením naších zaměstnanců.
 Společensky prospěšný cíl
Zaměstnáváme osoby znevýhodněné na trhu práce, pro které je nalezení vhodného pracovního uplatnění na běžném trhu velice obtížné. Konkrétně se jedná o zaměstnance se zdravotním postižením nejrůznějšího druhu, např. smyslové, psychické nebo tělesné postižení. Dále zaměstnáváme také ženy z Ukrajiny, které v České republice našly útočiště před válkou.
Z celkového počtu zaměstnanců (20) u nás nyní pracuje 16 osob se zdravotním či sociálním znevýhodněním.
Jako sociální podnik nejen že vytváříme pracovní příležitosti pro lidi znevýhodněné na trhu práce, ale také vytváříme prostředí podporující jejich sociální začleňování a osobní rozvoj. Běžně se zaměstnanci řešíme nejen pracovní záležitosti, ale rovněž záležitosti týkající se jejich soukromého života tak, aby jejich integrace byla komplexní. Jsme si vědomi toho, že pracovní a soukromý život spolu úzce souvisí a je důležité obě oblasti sladit. A proto je pro nás důležité reflektovat potřeby našich zaměstnanců jak v pracovní rovině, tak i v té mimopracovní.
Většina zaměstnanců pracuje na zkrácený pracovní úvazek, který odpovídá jejich specifickým zdravotním omezením. Zaměstnanci vykonávají ten druh práce v prádelně, ve kterém se cítí dobře a který přiměřeným způsobem zvládají. Někdo například pracuje pouze na mandlu, někdo výhradně balí prádlo a jiný je schopen vykonávat všechny činnosti, které proces zpracování prádla zahrnuje (třídění prádla, obsluha praček, sušiček, skládání a balení prádla, mandlování, žehlení, přijímání a výdej zakázek). Pravidelná pracovní aktivita a dobře vykonaná práce  podporuje dobrý pocit zaměstnanců a zlepšuje kvalitu života.
Sociální prospěch a integrace
V rámci naší strategie zapojujeme zaměstnance do rozhodujících procesů podle jejich individuálních možností . Naše zaměstnance průběžně individuálně školíme a učíme novým věcem, aby se mohli uplatnit při dalších činnostech v prádelně (třídění prádla, obsluha praček, sušiček, skládání a balení prádla, mandlování, přijímání a výdej zakázek), pokud mají zájem a jejich zdravotní znevýhodnění to dovoluje.
Naše zaměstnance na pravidelných provozních poradách  informujeme o chodu podniku, o všech novinkách, vítáme a realizujeme jejich nápady, kterých není málo. Na pravidelné výroční poradě při příležitosti oslavy založení našeho sociálního podniku vyhodnocujeme fungování podniku na uplynulý rok, úspěchy a neúspěchy a plány na nadcházející období. Každému zaměstnanci je dán prostor pro vyjádření a předložení svých podnětů a nápadů. Výstupem výroční porady je zápis.
Našim zaměstnancům také poskytujeme integrační podporu v různých oblastech, např.
–          plánování směn s ohledem na soukromý život, dopravní spoje, soukromé  povinnosti, návštěvy lékaře i specifická zdravotní i jiná omezení jednotlivých zaměstnanců
–          pomoc s vyřizováním soukromých záležitostí na úřadech (např. vyřizování invalidního důchodu, příspěvek na péči, na bydlení, vyřizování záležitostí kolem exekucí a vyřízení insolvence)
–          poskytování zaměstnaneckých bezúročných půjček
–          pomoc při hledání vhodné lékařské pomoci (např. zubní lékař, psycholog) a doprovody k lékařům
Podporujeme zaměstnance v činnostech, které mohou vykonávat s ohledem na jejich specifická omezení. S každým zaměstnancem máme pravidelné schůzky, na kterých si vzájemně sdělujeme zpětnou vazbu v rámci pracovní činnosti, naplňování potřeb a celkové atmosféry v práci.
Základním předpokladem úspěšnosti firmy je udržet si spokojené a  spolehlivé zaměstnance,  správné nastavení pracovních procesů, aby každý ze zaměstnanců mohl využít svoje pracovní schopnosti s ohledem na jeho zdravotní či jiná omezení tak, abychom udrželi požadovanou kvalitu práce. Tohoto dosahujeme maximálním zapojováním zaměstnanců do chodu firmy, s ohledem na jejich schopnosti a možnosti, podporujeme porozumění a dobré vztahy  mezi zaměstnanci s různými typy zdravotních omezení.
Integrační podporu zdravotně a sociálně znevýhodněným zaměstnanců poskytují majitelé firmy osobně, provozní pracovníci a také spolupracujeme s integračními pracovníky  neziskových organizací:
Tichý svět o.p.s., který poskytuje všestrannou podporu osobám s postižením sluchu.
ERGO Aktiv, Centrum neurorehabilitace pro osoby se získaným poškozením mozku
Fosa, o. p. s., která poskytuje lidem se znevýhodněním takovou podporu, aby mohli žít běžným způsobem života v běžném prostředí.
Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú., který podporuje lidi se zdravotním postižením (především mentálním) v aktivním začleňování do života a to ve škole, v práci, v místě bydliště i při volnočasových aktivitách.
Jsme uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce a poskytovatelem náhradního plnění.
Ekonomický prospěch
Děláme maximum pro to, aby naši zákazníci byli s našimi službami spokojeni a využívali je dlouhodobě. Pouze to nám zajistí dostatečné tržby, udržitelnost naší firmy, abychom byli schopni poskytovat práci našim zaměstnancům.
Většinu budoucího  zisku (min. 51%)  budeme reinvestovat  a použijeme přednostně pro rozvoj naší firmy nebo pro naplnění společensky prospěšných cílů. Vzhledem k počáteční investici náš sociální podnik zatím zisku nedosáhl.
Manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi. Podnik řídí společníci, manželé Kučerovi.
Tržby z prodeje služeb tvoří více než 30% z celkových výnosů sociálního podniku.
Environmentální prospěch
Záleží nám na životním prostředí a chováme se tak, abychom ho chránili. Máme formulované zásady podnikání šetrného k životnímu prostředí. Pracujeme s průmyslovou prádelenskou technikou DOMUS, která nám umožní maximální úspory energie a vody. Používáme automatické dávkování pracích prostředků, díky kterému je zaručeno jejich používání v přesně daném minimálním objemu. Používáme recyklovaný kancelářský papír, šetříme elektrickou energii ekonomickým nastavením strojů (např. mandlujeme na nejnižší možnou teplotu, vypínáme spotřebiče, pokud je právě nepoužíváme) a používáním světel  a důsledně třídíme odpad, k čemuž vedeme naše zaměstnance.
Místní prospěch
Orientujeme se přednostně na lokání potřeby a využíváme místní zdroje. Komunikujeme a spolupracujeme s místními aktéry.
Nedávno jsme také přivítali návštěvu z Ministerstva práce a sociálních věcí.
https://www.facebook.com/podpora.socialniho.podnikani.cr/posts/pfbid02v9oKt2HxwcjUK75P7NaFP5Be8xCjUUMe7jCvfBiv8KKYW3aeUwe8F2uGwsLYHYLpl
Vítáme zákazníky z našeho blízkého okolí, domácnosti i firmy. Našimi zákazníky jsou např. tyto firmy z Prahy 13:
Masology s.r.o., Fingerova 2182/7, Praha 13 – Stodůlky
Luka Living rental apartments & shopping center,  Mukařovského 2590, Praha 13 -Stodůlky
KidsLand z.s., V Hůrkách 2145/1, Praha 13 – Stodůlky
Protože prádlo také rozvážíme, rádi obsloužíme i zákazníky z větší vzdálenosti.
I dodavatele vyhledáváme nejraději z naší lokality. Spolupracujeme např. s těmito firmami:
Čištění Burian, Brdičkova 1917/9, Praha 13 – Stodůlky
HALLO Reklama, Seydlerova 2152/1, Praha 13
Activa Praha, spol. s r.o.,  Šafránkova 1238, Praha 13-Stodůlky
Vítáme zaměstnance z blízkého okolí. Vedle toho umožňujeme také zaměstnání i osob dojíždějících, kteří v blízkosti svého bydliště nemohou sehnat odpovídající pracovní uplatnění.

Špinavá Cejcha, s.r.o.

cs_CZCzech